top of page

Avi Legal

Anprint. Yon impressum legalman obligatwa nan kèk rejyon. Modèl sa a genyen sèlman enfòmasyon jeneral ak echantiyon libellés, epi li pa pare pou piblikasyon. Enfòmasyon ki genyen nan impressum a varye selon konpayi ou oswa kalite sit entènèt ou. Nou rekòmande pou w chèche konsèy legal pou ede w konprann epi kreye impressionum ou.

[Non konpayi]
 

 • Non konpayi oswa non konpayi.

 • Adrès biwo konpayi an.

 • Non ofisye konpayi yo.

 • Nimewo telefòn konpayi an, nimewo faks ak adrès imel.

 • Nimewo Enskripsyon nan Rejis Komès ak Konpayi yo  oswa lòt otorite ki aplikab pou aktivite a.  

 • Nimewo Idantifikasyon taks.  

 • Fòm legal konpayi an.

 • Kantite kapital aksyon.

 • Si sit entènèt ou a ofri sèvis nan kontèks yon aktivite ki mande apwobasyon yon otorite piblik, yo dwe bay detay kontak otorite sipèvize a. ​​​

 • Non, denominasyon oswa non konpayi ak adrès ak nimewo telefòn nan lame a nan sit li a.

 • Avi ki gen rapò ak itilizasyon done pèsonèl yo.

 • Avi ki gen rapò ak itilizasyon bonbon yo.

Komisyon Ewopeyen an bay yon platfòm rezolisyon diskisyon sou entènèt (OS). Platfòm sa a disponib nan http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kòm yon kliyan, ou toujou gen opsyon pou kontakte Komisyon Konsèy la abitraj nan Komisyon Ewopeyen an. Nou pa ni vle ni oblije patisipe nan pwosedi rezolisyon diskisyon devan yon konsèy abitraj konsomatè.

Imèl:
Telefòn:

Faks:

Adrès:

bottom of page